Kjersti W. GillundKjersti (35) har mastergrad i landskapsarkitektur fra UMB på Ås, og kommer fra konsulentselskapet Norconsult hvor hun har hatt roller som oppdragsleder og gruppeleder for fagområde landskap i en plan- og samferdselsavdeling. Hun har også erfaring fra kommunesektoren og har tidligere vært rådgiver planavdelingen i Ringsaker kommune. 
Kjersti ønsker å bidra til at Stange kommune får gode, bærekraftige bomiljøer, steder, sammenhengende grønnstruktur og et fortsatt vakkert kulturlandskap.  

-Jeg ser virkelig frem til å lede den flotte gjengen med kompetente og dyktige medarbeidere som finnes på virksomheten for plan, bygg og oppmåling. - Nå vil jeg bruke tiden fremover til å bli enda bedre kjent med gjeldene planer, virksomhetens ansvarsområde og oppgaver. Vi vil snarlig ta fatt på evaluering av gjeldene kommuneplan, slik at en ny revisjon kan bli et godt verktøy og beslutningsgrunnlag for kommende planperiode. 
Kjersti er hedmarking opprinnelig fra Vang, men bor nå med mann og barn i Stange kommune.