Elin Fjestad

Elin (32) har en mastergrad i samfunnsvitenskap fra Århus

 Universitet i Danmark og kommer nå fra en rådgiverstilling i bistandsorganisasjonen Atlas-alliansen. Der har hun hatt ansvar for koordinering av samarbeid og for prosjektoppfølging av bistand til funksjonshemmede i fattige land.

Elin har erfaring fra kommunikasjons- og informasjonsfaget fra flere organisasjoner nasjonalt og internasjonalt, blant annet i FN systemet og fra menneskerettighetsarbeid i ulike afrikanske land. Hun vil bruke den første tida til å bli kjent, både med virksomheten, dets planer og oppgaver, men også gjennom å møte innbyggere og ulike aktører i kommunen og regionen. Deretter blir det viktig å få utviklet en helhetlig plan for kommunikasjonsarbeidet i kommunen. 

- Jeg ønsker at den nyopprettede stillingen skal bli et kontaktpunkt i kommunen, - mellom ansatte, innbyggere og næringsliv. Vi må sikre god dialog for å styrke og videreutvikle Stange kommunes profilering og omdømme. Det er mye spennende og unikt som skjer i Stange, og dette må vi bli enda flinkere til å fortelle om. 

Elin er opprinnelig fra Romedal og bor nå i Hamar med mann og barn.