Utskrift av tom blankett skjer ved hjelp av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader. Når du får opp blanketten, trykker du på "Skriv ut" knappen i Adobe Acrobat Reader. Skjemaene sendes Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange