Utskrift av tom blankett skjer ved hjelp av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader. Når du får opp blanketten, trykker du på "Skriv ut" knappen i Adobe Acrobat Reader. Ny matrikkellov innført fra 1. januar 2010.