Liv Støen og Tove Nordstad er veiledere i faget helsefag. De jobber på avdeling 2 på Stange helse –og omsorgssenter og har akkurat kommet hjem fra tre dagers opphold i England hvor de besøkte helsefagarbeiderlærling Kashindi Tundwa.

Hvert år sender Internasjonalt servicekontor ut lærlinger på praksisopphold i Europa gjennom EU sitt program innen utdanning, Erasmus+. Dette er en del av mulighetene man har når man velger en yrkesrettet utdanning og skal være en rekrutteringsmotivasjon for unge i dag til å velge og fortsette å stå i disse yrkene. For å komme med i dette tilbudet så må man søke seg inn igjennom fylkeskommunen og de som kommer igjennom får oppleve tre måneders praksis i et annet Europeisk land. Liv Støen og Tove Nordstad på besøk hos lærling Kashini Tundwa i England

Det å kunne skrive på CVèn sin at man har hatt praksis i et annet land vil uten tvil gjøre man mer attraktiv på arbeidsmarkedet. I tillegg til dette tilbudet så finnes det et tilbud til veilederne ute i bedriftene hvor de kan reise på veiledningsbesøk til lærlingen. Internasjonalt Serviceontor dekker i mange tilfeller reise og overnatting i 2-3 dager for veiledere som ønsker å følge opp lærlingen i utlandet. Dette har Liv og Tove gjort og de forteller at det har vært en kjempespennende tur! Det var lærerikt å se hvordan de jobber i en annen kultur og se hvordan man utøver faget der. Minne for livet som gjør at man blir motivert i jobben generelt men også som veileder. Vi har pr i dag mange veiledere ute i nesten alle avdelinger innen helse -og opplæringsinstitusjoner. Det å kunne få muligheten til å se sitt fag i en annen kultur er en av de områdene vi jobber for å gjøre jobben mer attraktiv da vi hele tiden har behov for veiledere som er gode rollemodeller i viktige yrker.

Det er denne høsten 2 lærlinger fra Stange kommune som er i utlandet:

Thea Karlsen er på Malta og du kan følge henne på denne bloggen..... 

Kashindi Tundwa er i England og du kan følge henne på denne bloggen.........