For nøyaktig ett år siden, 24.oktober 2014, ble det første spataket tatt, og nå er altså Ottestadhallen ferdigstilt og klar til å inntas av lokalbefolkningen i hele Stange kommune. Ordfører Nils A. Røhne kunne fortelle at han har sett frem til denne åpningen i lang tid og var tydelig stolt over å klippe snoren for kommunens nye flerbrukshall.

Ordfører med skolekorps i bakgrunnen

Lørdag 24.oktober kunne en stolt eiendomssjef i Stange kommune, Bjørn Lunstøeng, ønske velkommen til små og store.

Eiendomssjef snakker i mikrofon

Eiendomssjefen understreket viktigheten av at dette er en flerbrukshall og ønsket å vise bredden hallen kan brukes til. Erik Hoel, leder i Idrettsrådet i Stange kommune (bilde under til venstre), uttrykte stor interesse for videre bruk av hallen på vegne av idretten i hele kommunen. Hallen kan også brukes til mer enn idrettsarrangementer og leder i musikk og kulturrådet i Stange, Anders Kippersund (bilde under til høyre), kunne med glede si at han umiddelbart følte rom for andre typer aktiviteter enn kun idrett i hallen.

   

Det var også en gledens dag for Entreprenør ECOSØR som gratulerte Stange kommune ved å overrekke et maleri av Jan Baker til ordføreren.

Ottestad Idrettslag, representert ved Torfinn Kringlebotn, viste stor glede for at hallen nå endelig er offisielt åpnet. Dette er en etterlengtet hall i Ottestads krets og selv fikk idrettslaget allerede tatt den i bruk etter overtakelsen 2.oktober til en suksessfull uke med håndballskole. For å vise bredden av hallens muligheter og i idrettslaget for øvrig, arrangerte Ottestad Idrettslag en bygdestafett for barn og unge som markerte avslutningen på den offisielle åpningen.

Tre gutter som kryper i hinderløype     Gutt som spiller bandy

Men dagen var ikke over med det. For da Ottestad Idrettslag i år skulle arrangere sin årlige løpsfestival, så de det som helt naturlig at denne ble lagt med utgangspunkt i Ottestadhallen. Rett etter den offisielle åpningen var over, gikk derfor startskuddet for stafetten med over 400 påmeldte.

FAKTA:

Areal: 3000 m2
Rømningsvei for 1500 personer
Totalkostnad: 72 millioner kroner
82 parkeringsplasser