Ansatte ved Ottestad helse og omsorgssenter

En enkel og morsom metode som kan benyttes for å trene opp etisk refleksjonsevne, er å spille verdispill. Her spiller vi på Ottestad helse –og omsorgssenter, ansatte fra alle avdelinger, ledet av Åsa S- Jensen. Det er planlagt tre dager i høst til å spille spillet på senteret.

Verdispillet