Utredningen ledes av en styringsgruppe bestående av ordførerne i de fire kommunene, Ringsaker, Hamar, Løten og Stange, samt en representant fra mindretallet i hver kommune. Leder av styringsgruppen er ordfører i Stange kommune, Nils A. Røhne.

Telemarksforskning, i samarbeid med Østlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling, er valgt til å gjennomføre utredningsoppdraget.

Disse tre samarbeidsformene skal utredes:

  • Å fortsette samarbeidet slik det er organisert i dag
  • Å opprettholde kommunestrukturen, men organisere det interkommunale/regionale samarbeidet om samfunnsutvikling på en mindre fragmentert og mer konsistent måte.
  • Å etablere en storkommune i Hamarregionen

Innbyggerundersøkelse
Som en del av utredningen skal det gjennomføres en innbyggerundersøkelse. Det gjennomføres en kommunerepresentativ undersøkelse blant personer med fast bosted i kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Opinion AS er ansvarlig for intervju og statistisk rapportering.
 
Folkemøter
Det skal gjennomføres syv folkemøter. Folkemøtene er en arena for innspill i utredningsfasen.I Stange arrangeres det folkemøter 2. og 7. mars på henholdsvis Ottestad ungdomsskole og Stange rådhus. Begge dagene kl. 18.00-20.00.
               
Resultat
Resultatet av utredningen vil foreligge i løpet av våren. Det vil bli invitert til åpne møter der resultatet presenteres.

Bakgrunn for utredningen
Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen, i samarbeid med KS, bidrar til å gjennomføre de regionale prosessene.

Linker til mer info

Informasjon fra Regjeringen

Fylkesmannen i Hedmark

Ny kommune Her kan du få opp nøkkeltall fra kommunene og teste ut de økonomiske konsekvensene av eventuelle sammenslåinger