Den nye avdelingen blir hetende informasjonssenteret.Det planlegges en omgjøring av lokaler i 1 etasje i rådhuset, slik at de 13 ansatte kan samles der. Vi håper dette vil være ferdigstilt i løpet av høsten. Fram til ombyggingen er ferdig, vil de ansatte fortsette å ha sine arbeidsplasser der de sitter i dag.  

De ansatte ved det nye informasjonssenteret i Stange kommune

Bildet av de som var til stede fredag 1. april: På utsiden av skranken Jan-Erik Kampenhøi, Liv Stuan og Inger Lise Storlien (HR-sjef). På innsiden av skranken Randi Berget, Synnøve Bratlie, Heidi Syversen, Vigdis Bragstad, Elisabeth D. Karlsen, Ida K. Bjørge, Solveig Nordal og Heidi Kristiansen. De tre som ikke var tilstede på bildet er Gerd Hestnes, Kari B. Kristiansen og Elin L. Jensen.