HamarregionenKommunene har ønsket å få belyst hvordan organiseringen av samarbeid i Hamarregionen kan optimaliseres. Dagens kommunestruktur og gjeldene interkommunale samarbeidsordninger har vært utgangspunktet.

Telemarksforsking har sammen med Østlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling utredet fordeler, ulemper, utfordringer og muligheter ved disse tre alternativene:
 

  1. 0-alternativet (dagens kommune- og tjenestestruktur)
  2. Organisering av interkommunalt/regionalt samarbeid med fokus på samfunnsutviklerrollen
  3. Storkommunealternativet (Hamar, Løten, Ringsaker og Stange)

Les rapporten her.... (flippingbook)

Last ned rapporten som PDF

Møter og videre arbeid
Rapporten gir et grunnlag for videre arbeid og valg vedrørende endringer i kommunestruktur. 19. april kan altså interesserte få høre mer om innholdet i et folkemøte i Hamar. På dagtid samme dag skal rapporten presenteres for alle kommunestyrene. Dette skjer i kulturhuset.