Hun er i dag Avdelingsleder ved Tepas Personal i Elverum og Tepas er en viktig og god tiltaksarrangør i NAV i Hedmark.  Denne jobben har hun hatt siden 2012.
 
Før Tone kom til Tepas jobbet hun i media og har blant annet vært journalist for Hamar Arbeiderblad og Glåmdalen. I tillegg har hun vært Ansvarlig redaktør i Lokalavisa Sør-Østerdal i syv år.

Tone Strugstad Qviller
 
Av utdanning er Tone Cand.mag. med tysk mellomfag, mediefag grunnfag og statsvitenskap grunnfag. I tillegg har hun to års utdanning i Journalistikk ved Høgskolen i Oslo. Hun har også et Mangement kurs på BI i Flermedial ledelse og for øyeblikket går hun på Supportered Employment ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
 
Tone er utfordret til  si noe til NAVET, og dette er noe av det som hun uttaler om bakgrunnen sin for å komme til NAV:
 
- Jeg søkte stillingen som leder for NAV i Stange fordi den framstod som en spennende og utfordrende stilling med mange muligheter for utvikling.
 
De siste 3-4 årene har jeg jobbet med attføring, og ser hvor viktig det er for mennesker å være i meningsfull aktivitet, og at de opplever å bli trodd på – og samtidig stilt krav til. Det er også viktig for samfunnet som helhet at vi får folk i arbeid og vekk fra trygdeytelser. Ved å takke ja til denne jobben i NAV Stange vil jeg kunne være med og bidra til dette.
 
NAV i Hedmark blir også ofte trukket fram som et framtidsrettet og tydelig NAV, og NAV Stange blir beskrevet som et kontor med mange kompetente og ressurssterke medarbeidere. Jeg meg veldig til å bli en del av dette, og til å bli kjent med mine nye kollegaer.