Åsbygda skole deltar også i år på hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet". Selve konkurransen er nasjonal og i regi av Nasjonalforeningen for folkehelse. Det er ellevte gangen den avholdes, og er for elever på 4. - 7. trinn. I fjor var det over 109 000 skolebarn som deltok.

Ved å delta i denne konkurransen får vi satt fokus på hvor viktig det er med fysisk aktivitet blant barn og unge. Inaktivitet har blitt en av de største helseutfordringene vi står ovenfor i Norge i dag.

Med dette ønsker vi alle deltakerne lykke til.