Utbyggingsavtale mellom partene, ble vedtatt av formannskapet i møte den 11.05.2016.