Ottestad helse- og omsorgssenterOttestad helse og omsorgssenter

  • 30 korttidsplasser for behandling (blant annet lindrende behandling), rehabilitering, utredning og avlastning.
  • 10 ordinære langtidsplasser

Virksomhetsleder:

Avdelingsledere:

Stange ambulerende rehabiliteringsteam (StART) er lokalisert i underetasjen ved Ottestad helse og omsorgssenter.

Kontaktpersoner:

 

Stange helse og omSTange helse- og omsorgssentersorgssenter

  • 38 langtidsplasser i tilrettelagte enheter for pasienter med demens i avdeling 1, 4 og 5.
  • 61 ordinære langtidsplasser i avdeling 1, 2 og 3. 
  • 5 korttidsplasser for pasienter med demens (utredning, behandling eller avlastning) i avdeling 4. 

Virksomhetsleder:

Avdelingsledere:

Det er Tjenesteenheten for helse og omsorg som behandler søknader om plass i institusjon.