Eventuell klage må sendes skriftlig til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange, eller til post@stange.kommune.no innen 15.august 2016.

Jernbane Espa-Tangen

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

Se plandialog for dobbeltspor IC Espa –Sørli (linken kommer 4. juli). Kommunestyrets sak 60/16.

Avtale om etterbruk av nedlagt jernbane

I samme møte ble avtale mellom Jernbaneverket og Stange kommune om etterbruk av nedlagt jernbane for samme strekning, vedtatt. Sak nr. 61/16.

Se kommunestyrets behandling av sak 60/16 Reguleringsplan dobbeltspor IC Kleverud-Sørli og sak 61/16 Avtale om etterbruk av nedlagt jernbane for strekningen Espa-Sørli på denne siden.....