Virksomheten helse- og rehabiliteringen har flyttet inn i lokaler på Høgmyr, og hjelpemiddellageret har fått plass i bakgården av bygget.

Adressen til nytt hjelpemiddellager er Romedalsvegen 6, 2335 Stange. Nytt telefonnummer er 62562322.

Åpningstider er som før; tirsdag, onsdag, torsdag og fredag klokken 13.00-15.00.

Helse- og rehabilitering på Høgmyr