Elger

Dette er første gang CWD er funnet på elg i Europa, og nå intensiveres overvåkingen av sykdom hos elg. Det er innført midlertidig forskrift med ikrafttredelse 12.07.16.