I en travel hverdag ville nok mange foreldre satt pris på om leksene ble unnagjort på skolen, men vil det være bra for ungenes læring?                                                                              

Hva er gode, og hva er dårlig lekser?

Er det forskjell på gutter og jenter, og hva betyr det når skolen skal gi og rette lekser?

Hvilken rolle bør foreldre ha i barnas læring og utvikling i skolen?

FAU ved Åsbygda skole har i samarbeid med skolens rektor og lærere invitert en av landets fremste skoleforskere, Professor Thomas Nordahl (Høgskolen i Hedmark) til en prat om lekser.

Møt opp på:

Åsbygda skole, tirsdag 23. august kl. 1800.

 

 

Møtet er åpent for alle foreldre/foresatte ved Åsbygda skole, alle lærerne ved skolen samt elever på 5.-7. trinn.

 

FAU premierer med kr. 500,- til klassekassen i det trinnet med høyest prosentvise oppmøte.

 

Bevertning med kaffe, kaker og saft i pausen.

 

VELKOMMEN!