Ottestad ungdomsskole, fra 1968, har gjennomgått en rehabilitering. Byggeprosjektet har godt veldig bra og det har vært et godt samarbeid mellom entreprenør EcoSør og Ottestad ungdomsskole.

Byggetiden har vært 10 måneder og prosjektkostnaden er på kr 62,6 millioner.

Skolen flytter inn i sine nye lokaler 17. oktober etter høstferien.

Entreprenør og eiendomssjef i auditoriet

Alle foto: Stangeavisa