Nullmobbing.no

http://www.udir.no/nullmobbing/ Alle skolene i Stange kommune har planer for å sikre at elever ikke opplever krenkende atferd. Elevene skal sikres et godt psykososialt skolemiljø, jfr. Opplæringslovens §9a. Nettressursen nullmobbing.no gir god informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Sist endret 16.09.2016