Utbyggingen vil ha positive konsekvenser for husstander, gårdsbruk, næringsliv og fritidsboliger i området. 

 «Vi er svært fornøyd med resultatet, dette vil bety mye for innbyggerne og lokalsamfunnet i det området der utbyggingen starter. Vi starter prosessen umiddelbart og vil søke ekstern kompetanse for å drive prosjektet,» uttaler kommunalsjef for samfunnsutvikling, Frode Haugan. «Videre er tanken at dette er en begynnelse, og ambisjonen vår på sikt er utbygging i større deler av  kommunen».
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler midler til 30 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. Søknadene er vurdert utfra seks kriterier. Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud er tillagt størst vekt. Kostnadseffektiv utbygging, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer, spiller også inn. Områdene i Stange Vestbygd er valgt ut på bakgrunn av at dekningen er svært dårlig, det er mange husstander i området, og dette er områder som ikke vil bli kommersielt interessante før det er gjort en grunninvestering. 
 
I tillegg til å koble på ekstern kompetanse, samarbeider Stange kommune med Hedmark Fylkeskommune, og prosjektet vil også trekke til seg innbyggeres egeninnsats. Områdene som er skissert som en del av prosjektet er: 
•    Gubberud-Atlungstad-Dælin-Elton
•    Staur-Huseby-Gillundstranda-Stange kirke-Fokhol-Lalum

Områdekart - bredbåndutbygging