Sirkula starter nå å hente mer avfall hjemme. Fra oktober hentes papir, inklusiv drikkekartong, og fra november glass og metall. Papir hentes nå hver 4. uke, og glass- og metallemballasje hver 8. uke.

Sirkula - papirgjenvinning

Fra nyttår skifter Sirkula transportør/renovatør som henter avfallet hjemme.  Det gjør at det fra oktober og fram til 2017 blir en midlertidig løsning på avfallshentingen.

Avfallet hentes på samme ukedag som tidligere ut året, og etter samme intervall som før. Men nå skal også beholderne for papir og glass/metall tømmes. To ganger før jul tømmes det tre avfallstyper samtidig, og en gang fire avfallstyper. Renovasjonsbilene har to kamre/«mager» og får med seg inntil to avfallstyper samtidig. Når det skal hentes mer enn to typer, vil det fram til årsskifte komme to biler gjerne på ulike tidspunkt på dagen.

- Det er derfor viktig å la beholderne stå framme til de er tømt. Har de ikke blitt tømt i løpet av kvelden, kan en melde fra neste dag til oss i Sirkula, sier leder for innsamling og kundekontakt, Christian Lie i Sirkula.

Kun to dunker per dag fra 2017

Fra 2017 vil det bli maks to avfallstyper som hentes på samme dag. Rutene som renovasjonsbilene kjører legges om ved skifte av renovatør. Det medfører også at det da kan bli nye ukedager hvor avfallet tømmes. Intervallet mellom hver tømming vil være fast og likt som i dag også fra 2017 :

 • Matavfall hentes hver 2. uke.
 • Plast, restavfall og papir (inklusiv drikkekartong) hentes hver 4. uke
 • Glass- og metallemballasje hentes hver 8. uke.

Nå gjelder ny tømmekalender

Det ble delt ut ny tømmekalender i månedsskifte august/september i postkassa/på beholder som viser hva som tømmes når fra oktober og ut desember. De som mangler kalender får ny ved å henvende seg til Sirkula på telefon 62 54 37 00 eller e-post: post@sirkula.no. Det går også an å finne sin tømmedag på http://www.hias.no/renovasjon/om-renovasjon/om-henting-avfall-hjemme/tommekalender/ .

Som tidligere kan de som ønsker et varsel om tømming dagen før på mobilen, få det enten via appen Min Renovasjon eller SMS-varsel som kan bestilles på www.sirkula.no under tømmekalender.

 

Småsamlerne er nå stengt

Småsamlerne stenges

3. oktober ble småsamlerne stengt.  Har en fylt opp papir- og glass/metallbeholderne før første tømming hjemme, kan en bruke gjenvinningsstasjonen. På gjenvinningsstasjonen får en levert både papir, drikkekartong (nå som papir), glass- og metallemballasje og gjenbrukbare tekstiler som før. Klær til gjenbruk kan også leveres i egne bokser som ulike aktører har plassert ut, til loppemarked, bruktbutikker eller via annonsering i aviser og nett.

Alle de 47 småsamlerne er auksjonert bort, og vil bli brukt videre som blant annet lekehus i barnehage, husly for sau, høner og hunder, avfallsbod og redskapsbod.

Hensikten er bedre sortering og miljøgevinst

Hovedhensikten med å hente mer avfall hjemme er å få til best mulig sortering. Erfaring fra blant annet Vestfold, Drammensområdet og Østre Toten som har innført det samme, viser at sorteringen øker når mer hentes hjemme i stedet for å måtte kjøres til et returpunkt. Best mulig sortering er bra for miljøet. Da kan nye ting lages av gamle, og jordas råstoffer spares lenger til glede for både oss og neste generasjoner.

Fra 2017 vil drivstoffet til renovasjonsbilene være kortreist og miljøvennlig. Bilene skal kjøre på biogass laget av matavfall fra regionen og den faste delen av avløpet på Hias renseanlegg, i stedet for fossil olje pumpet opp langt ute i Nordsjøen.

Slik sorterer du

 • I papirbeholder kastes drikkekartong, aviser, reklame, kontorpapir, konvolutter, kartongesker til f. eks frokostblandinger, kjeks, frossenpizza, eggekartong og lignende. Drikkekartongen sorteres ut for seg i etterkant, og returkartonglotteriet fortsetter som tidligere.
 • Brun papp med bølget kjerne som i pappesker, leveres som før i papp på gjenvinningsstasjonen.
 • I glass- og metallbeholder kastes flasker i klart eller farget glass, syltetøyglass, saus- og barnematglass, korker og lokk av metall, hermetikkbokser, aluminiumsfolie- og former, drikkebokser som ikke kan pantes, telysholdere i aluminium og lignende.
 • Porselen, krystallglass, keramikk, ildfaste former, speil, vindusglass, lyspærer, motorer, stekepanner og andre større metallgjenstander leveres på gjenvinningsstasjonen og skal ikke i beholderne hjemme.
 • Verken papir eller glass og metallemballasje kan kastes i plastbæreposer i de nye beholderne.
 • www.sirkula.no får en sorteringshjelp.

Om Sirkula IKS

 • Sirkula IKS tar hånd om avfallet for de ca. 40 000 private husholdningene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune.
 • Sirkula IKS var tidligere en del av Hias IKS, men ble skilt ut som eget selskap i mars 2016. Hias er nå et rent vann- og avløpsselskap.
 • Sirkula IKS eies av de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange.
 • Det er 51 ansatte i Sirkula som jobber på fem gjenvinningsstasjoner, Heggvin avfallsanlegg, Gålåsholmen mottak for hageavfall, kundekontakt og i fagrådgiving/stab. Sirkula leier forskjellige administrative tjenester fra Hias IKS.