I Stangehjelpa tilbyr vi nettverksmøter fordi våre relasjoner betyr mest for hvordan vi har det. Det kan være enklere å komme gjennom en vanskelig tid når nettverket er med i prosessen. Venner og familie ønsker som regel å hjelpe, men vet ofte ikke helt hvordan. Nettverksmøter kan også være til god hjelp for familie og venner da situasjonen også kan oppleves vanskelig for dem.

Nettverksmøtet innebærer at familie og nettverk, samt profesjonelle hjelpere møtes. Målsettingen er at alle kan sette ord på sine opplevelser av det som er vanskelig, og sammen se etter muligheter og synliggjøre ressurser

Den enkelte bestemmer selv hvem han vil invitere til nettverksmøte.

«Jeg har lyst på en verden der alle står sammen, kan kjenne seg som del av et fellesskap og avholdt av de menneskene en er omgitt av. En verden der alle foler seg verdsatt.»

* * *

Dersom du ønsker å vite mer om dette tilbudet er du velkommen til å ta kontakt med Stangehjelpa, tlf 908 05 567