Når mamma eller pappa får problemer i livet vet vi mye om hvordan dette påvirker barna og familien. Mange foreldre synes det er vanskelig å snakke med barna om hvordan de selv har det og tenker at det å ikke involvere barna er en god måte å beskytte dem på. Dette vet vi at kan gjøre barn mer usikre og redde. Mange barn tar også mye ansvar for den voksne og noen barn tenker at det er deres feil at mamma eller pappa har det vanskelig. Når du som voksen tar kontakt med Stangehjelpa kan du derfor få hjelp til å snakke med barna om din situasjon på en slik måte at de føler seg trygge. Vi spør alle voksne som tar kontakt med oss om de har barn og snakker om hvordan barna har det. Vi har også mulighet til å ha egne samtaler med barna eller med hele familien sammen. Vårt mål er å hjelpe foreldre å ta vare på barna slik at de opplever trygghet også i en vanskelig situasjon.

Tilbud (gruppe) for DEG som er ungdom og som har en i familien som sliter eller er syk.