Fire ganger i året gjør Statistisk Sentralbyrå (SSB) målinger av folkemengde og befolkningsendringer i vårt langstrakte land. Her danner antall fødsler, dødsfall, innflyttere og utflyttere grunnlaget for statistikken.

Folkeliv på Atlungstad393 innflyttere til Stange

Totalt bor det nå 195 942 mennesker i Hedmark, og Hamarregionen er der det øker mest. I tredje kvartal, altså perioden 1. juli – 1. oktober, har befolkningsveksten i Hedmark vært på 264 personer. I Stange har  353 personer flyttet ut av Stange, men til gjengjeld har 393 personer flyttet inn. Dette betyr at vi har fått såkalt ”nettoinnflytting” på 40 innflyttere. Videre har det blitt født 60 barn, men på den andre siden av skalaen har 44 mennesker dødd. Dette gir et fødselsoverskudd på 16 personer, noe som tilsvarer en total befolkningsvekst på 56 personer.

Nøkkeltall for Norge

Vi har nå blitt 5 236 826 mennesker i Norge. Per 1. juli 2016 er det aldersgruppa 20-44 år som dominerer befolkningen, med 33,9 prosent. Deretter er det flest i aldersgruppa 45-66 år, med 27,6 prosent. Den yngre garde på 0-19 år omfatter 24,1 prosent, og 14,3 prosent tilhører 67 år og oppover. Det ble inngått 22 738 ekteskap i løpet av fjoråret, og 9306 skilsmisser. Forventet levealder blant menn er 80,4 år og 84,1 år blant kvinner. Kvinner er noe tidligere ute når det gjelder å få barn, og her ligger gjennomsnittet på 28,9 år. Hos menn er det 31,4 år. Sammenliknet med 1995, drøyer nå både kvinner og menn første fødsel med 2,4 år.

Neste offentliggjøring av befolkningstallene er 23. februar 2017. Vi håper at alle nyfødte og innflyttede i Stange vil trives godt hos oss, og vi skal gjøre vårt beste for å levere gode tjenester til dere!

Les mer på nettsidene til SSB her