Flere år på rad har vi ved Åsbygda skole vært så heldig å ha skøytebane rett ved siden av skolen. Dette er en skøytebane som benyttes både av skolens elever, tidligere elever og tilreisende.

Den flotte isen inviterer til både lek for store og små hele døgnet, ettersom banen er flombelyst på kveldstid. Den benyttes også aktivt i undervisning på skolen.

Fint at alle som bruker isen er med på å kaste søpla i de søppelbøttene som er satt frem.

Så satser vi på en kald og lang vinter slik at vi kan ha glede av isen i lang tid fremover.

Skole
Barn i lek på skøyteisen ved Åsbygda skole