Vallset bo og servicesenterStange kommune ønsker å utvikle og organisere aktivitetstilbud til personer som av ulike årsaker har fått endret sitt funksjonsnivå. Vi ønsker å kunne tilby ulike møteplasser med tilrettelagte og varierte aktiviteter, i samarbeid med frivillige lag og foreninger.

Brukere av dagtilbud, samt noen utvalgte innbyggere og pårørende blir derfor nå bedt om å svare på en undersøkelse om hva de kunne ønske seg slags aktivitet på dagtid. Vi håper nå at frivillige lag og foreninger ønsker å samarbeide med Stange kommune om å tilby varierte aktiviteter og gode møteplasser på dagtid.

Kunne du tenke deg å bidra?

I kommunen vår er det mange dagtilbud som eksisterer allerede, noen mer organisert enn andre. Mange lag og foreninger har til stadighet aktiviteter også for de som trenger tilbud på dagtid. At innbyggerne har mulighet for å opprettholde en aktiv hverdag, er viktig for kunne nå målsettingen om best mulig livskvalitet.

Kanskje du eller din forening kunne tenke deg å ta turen til et bo- og servicesenter eller helse- og omsorgssenter noen timer i uka til glede for andre? Hva med å ta med barselgruppa til bo- og servicesenteret eller legge strikkeklubben til et helse- og omsorgssenter? Mulighetene er mange, og vi vil gjerne ha innspill på hvordan vi sammen kan bidra til et bedre dagtilbud i kommunen vår. 

Har du ønske om å delta på noen form for dagaktivitet eller vil bidra på noen måte, ta kontakt med ledende ergoterapeut Ingelin Kvisgaard.