Illustrasjonsfoto fra Helfo:  Du slipper å søke om frikort for helsetjenesterFrikortet for helsetjenester kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.  

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. Disse gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

Frikort egenandelstak 1 - nytt egenandelstak for 2017 er 2 205 kroner
I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 2 205 kroner i egenandeler i 2017.

Frikort egenandelstak 2 - nytt egenandelstak for 2017 er 1990 kroner
I frikort egenandelstak 2 inngår undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen, enkelte former for tannbehandling, opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet.

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

  • Du får også frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. 
  • Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt. 
  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.
  • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.
  • Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort