Tangen samfunnshus ble bygget i 1963, og har fram til nå vært eiet av Tangen samfunnshus SA. Styreleder Bjarne Christiansen sier til Stangeavisa at organisasjonen ikke skal legges ned, men at de går fra å være eier til å være leietakere i huset, som nå altså skal rustes opp og bygges ut.

Kommunen overtar bygget for en million kroner, og har forpliktet seg til å bidra med 2,3 millioner kroner til å ruste opp huset. Gjelda på 160.000 kroner slettes, og 350.000 kroner av kjøpesummen skal Tangen samfunnshus SA bruke på sceneteknikk, som lys, lyd og sceneteppe.

Tangen samfunnhus

Stange kommune planlegger å bruke i alt 12 millioner kroner på renoveringen av samfunnshuset. Det skal bygges på 200 kvadratmeter, som skal romme foaje og to garderober med dusj. Gymsalen skal moderniseres, scenen skal rives, og erstattes med uttrekkstribune med 120 plasser. Det er også planlagt å kjøpe en scene som kan rigges opp ved behov.  I tillegg til dette, skal bygget oppgraderes med varmekabler og ventilasjon.

Det nye samfunnshuset er planlagt ferdig i februar 2018. Underetasjen skal kunne benyttes mens første etasje er under ombygging, men elevene ved Tangen skole får ikke brukt gymsalen i byggeperioden.

Styreleder Bjarne Christiansen sier til Stangeavisa at eierskiftet vil føre til at kunstgressbanen kan brukes til offisielle kamper, og at det nå blir mulig å spille teater på en moderne scene.