Tebbutt har ansvar for et verdensomspennende prosjekt, GATE  (Global Cooperation on Assistive Health Technology), som jobber for å forbedre tilgjengelighet til tekniske hjelpemidler som er av god kvalitet og til en akseptabel pris. Vi på NAV-Hjelpemiddelsentralen i Hedmark, Stange og Hamar, var plukket ut som steder som er verdt å besøke, og vil deler gjerne hvordan vi gjøre det, og var stolte over å vise fram det nye hjelpemiddellageret.

Emma Tebbutt, WHO     Jytte Jebsen, NAV- Hjelpemiddelsentralen i Hedmark Terje Sund- NAV-sentralt, Hjelpemiddelområdet Jarle Monsen, Servicemedarbeider i Hjelpemiddellageret i Stange kommuneGATE jobber opp mot land i hele verden, på alle fem kontinenter, for å gjøre tekniske hjelpemidler mer tilgjengelig. Per i dag har bare én av ti funksjonshemmede mulighet for å få tilrettelagt med hjelpemidler.

I første omgang er det plukket ut en liste på 25 hjelpemidler som skal være med i prosjektet og land som Chile, Pakistan, Myanmar skal være med i pilotprosjekt. Utfordringene ligger i å jobbe på systemnivå med styrende makter i disse landene og i å sette krav til pris og kvalitet i produksjon av hjelpemidlene.

For Virksomhet for helse og rehabilitering ble det et interessant møte med mye ny kunnskap om at våre krav om tilrettelegging og tilgjengelighet slett ikke er en selvfølge for verdens befolkning.

Emma Tebbutt skriver i en mail at det var en glede for henne å lære mer om det norske systemet for tekniske hjelpemidler, og at besøket oversteg forventningene.

– Ikke bare har jeg lært om systemet, men har også fått økt kunnskap om produktområder jeg ikke har profesjonell bakgrunn i, som syn, hørsel, kommunikasjon og tenkning. De ansatte på Hjelpemiddellageret ga meg et fantastisk overblikk over fasilitetene og hvordan de jobber.

Emma Tebbutt, WHO     Kine Lundsbakken- fysioterapeut i Stange Ambulerende rehabiliteringsteam, Stange kommune