Frisklivssentralen har tilbud om treningskurs, kosthold og tobakkavveninng.

Gruppetrening med fokus på mestring og treningsglede

FrisklivStyrke: Vi trener kondisjon og muskelstyrke. Kontinuerlig inntak. Styrkegruppa holdes i sal i Stangehallen.                                                                                                                                                                                                        Sted: Stangehallen

Trening i grupper

FrisklivPuls: Vi trener kondisjon utendørs med lekpregede aktiviteter. Kontinuerlig inntak. Oppmøte ved Stangehallen før vi bruker terrenget rundt Stangehallen.
Sted:Ute ved Stangehallen                                                                                                

FrisklivBasseng: Vi trener kondisjon, muskelstyrke og bevegelighet i vann. Faste grupper med 10 treninger, oppstart vår og høst.
Sted: Bassenget på Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter.

FrisklivGravid: Kurset inneholder tilpassede oppvarmingsøvelser, hensiktsmessige styrkeøvelser for bekkenbunn og holdningsmuskulatur, avspenning og tøyninger.
Sted: Frisklivssentralen på Stange helse og omsorgssenter,  dr. Thorshaugsvei 25

Kosthold og ernæring

Bra mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Kurset går over fem til seks samlinger der temaet er bra mat i teori og praksis.
Sted:Frisklivssentralen på Stange helse og omsorgssenter, dr. Thorshaugsvei 25

Tobakksavvenning

Tobakksfri- Snus- og røykesluttkurs   - Snus- og røykesluttkurs er et tilbud for deg som ønsker motivasjon og støtte til å slutte å snuse/røyke. Det å delta i gruppe kan gi økt motivasjon gjennom gjenkjennelse og kollektiv støtte.