Ut fra det som kommer fram av resultatene, gjør vi pedagogiske analyser der vi ser på opprettholdende faktorer. Hva er det som gjør at vi gjør det godt på enkelte områder og hva er det som gjør at vi ikke gjør det godt nok på andre områder?

Etter en analyse av ulike faktorer setter vi i verk tiltak.
Alle trinnene velger ut områder som de jobber spesifikt med.
I tillegg har skolen valgt å fortsette med Vurdering for læring som vi også satte på dagsordenen i ekstern skolevurdering.