Tommy ØstlundTommy (45) har utdanning innen styring og ledelse fra Universitetet i Oslo, og adjunktutdannelse fra NTNU og Høgskolen i Hedmark. Han har også lang erfaring og kompetanse innen IKT, og har erfaring med utvikling/implementering av ulike framtidsrettede digitale løsninger.

Han kommer fra stillingen som assisterende rektor og skolefaglig rådgiver i Hamar kommune.

        - Jeg vil bruke den første tida til å bli kjent med virksomheten, planer og oppgaver.Det nyopprettede Informasjonssenteret er under ombygging og vil i løpet av sommeren stå fram i ny drakt. Arbeid med flere framtidsrettete og effektiv bruk av IKT står og vil stå sentralt, og vil bidra til større forutsigbarhet og flere sømløse løsninger for de ansatte og innbyggerne i kommunen.

        - Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med andre ansatte, innbyggere og organisasjonen Stange kommune. Tommy er opprinnelig fra Rena, men bor nå på Hamar.