4.og 5.klasse deltar i Skoglekene 2017.  Skoglekene er en konkurranse som arrangeres av Skogselskapet, Norsk Skogmuseum, Hamar Naturskole og Skoleskogen. Elevene skal jobbe praktisk og teoretisk med sportegn, trær og ting som kan lages av tre. Vi har hatt to fagdager ute sammen med Marleif Enberget og sendt inn to ulike rapporter om våre funn. På den første rapporten fikk elevene meget gode tilbakemeldinger på tegninger og beskrivelser av sportegn.