Bruk av nettbrett i skolenFør elevene fikk sine nettbrett har lærerne (som er tilknyttet 1. trinn på begge skolene fått opplæring i hvordan bruke nettbrett i undervisningsøyemed. Skolene er valgt ut som piloter for prosjektet der vi skal se på mulighetene med nettbrett som læringsverktøy. Fokuset i pilotprosjektet er å se etter hvilke muligheter som et nettbrett gir, både når det gjelder støtte for lese, skrive og regneopplæringen, men også for kreativt og skapende arbeid. 
8. trinn på Romedal ungdomsskole er også med i piloteringen, der starter opplæringen etter høstferien.  
 
Pilotprosjektet er en del av den digitale satsingen som nå skjer i oppvekstsektoren i Stange Kommune, hvor hovedmålet er økt læringsutbytte og et inkluderende lærings- og oppvekstmiljø. 
 
Regjeringen har kommet med en ny strategi for å styrke digitaliseringsarbeidet for grunnopplæringen (Framtid, fornyelse og digitalisering, Kunnskapsdepartementet 2017). I kjernen av den nye strategien står elevenes læring, og ett av hovedmålene for strategien er at "elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse" 
 
Oppvekstsektoren i Stange kommune går en spennende tid i møte. Akkurat nå ser vi fram til å gjøre oss erfaringer med bruk av nettbrett i undervisningen på 1 og 8 trinn.