Lars Karlsen, Per Alhaug og Karolina BanulKarolina Banul får hovedæren for jobben med å ha digitalsiert nærmere 50 "papir"-planer, og dermed sørget for at kommunen har en digital planbase. - Dette har blitt gjort i et imponerende tempo, og er grunn til å feire med kake, sa Kjersti Gillund. Karolina startet jobben i april, og har hatt god hjelp av Per Alhaug og Lars Karlsen med digitaliseringen. 

Det at vi ikke lenger har rasterplaner (papirplaner), gjør at vi er ett skritt nærmere målet mot å gjøre kommunen mer digital og tilgjengelig, sier Gillund.

Plan, bygg og oppmåling feirer at samtlige reguleringsplaner nå er digitale.