Kantina Stange helse- og omsorgssenter Tlf: 62 56 22 57

Gjenåpner etter pandemien den 18. oktober. Åpent mandag til fredag 09:00-14:30 (middagsservering)

Kantina Ottestad bo- og servicesenter Tlf: 62 57 85 70

Åpent alle dager 10:00-14:00 

Kantina Vallset bo- og servicesenter Tlf:62 56 24 13

Åpnet alle dager 09:30-14:00 

Kantina Rådhuset Tlf:62 56 20 64

Gjenåpner etter pandemien den 18. oktober. Åpent mandag til fredag 11:00-12:30