De overordnede målene gjennomgås årlig og justeres om nødvendig.

Virksomhetsbeskrivelse/oppdrag:

Vi produserer og leverer mat til institusjoner og hjemmeboende i kommunen og drifter kantinene som tilhører kommunen. Kjøkkenet skal gjennom effektiv drift, produsere variert og næringsrik mat til sine brukere som fremmer folkehelsen i kommunen.,

Vi produserer variert mat som fremmer folkehelsen til:

 • Hjemmeboende

 • Institusjoner

 • Kantiner

   

Gjennom den daglige driften skal det legges til rette for at det produseres mat som er velsmakende og næringsriktig sammensatt, og som skal bidra til trivsel og hygge hos mottakerne.

Visjon:

Smakfull og ernæringsriktig sammensatt mat til våre brukere

Mål:

 • Levere god mat til kunder/brukere i Stange kommune

 • Være en organisasjon i utvikling med fokus på kvalitet og forbedringer

 • Skape gode relasjoner med våre samarbeidspartnere

 

Verdier:

Stange kommunes verdier er Åpenhet, trygghet og mangfold. Vår organisasjon ønsker i tillegg å fremstå som omstillingsdyktig og opptatt av kvalitet.

 

Handlingsplan:

For å etterleve visjoner, mål og verdier i praksis har vi valgt å konkretisere aktiviteter og oppgaver inn i en handlingsplan som evalueres og utvikles årlig. Produksjonskjøkkenet jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring innenfor disse fokus-/strategiområdene.

4K

 • Kunder

 • Kvalitet

 • Kompetanse

 • Kroner