Navneberget trinn 3 - vedtatt reguleringsplanVedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra i dag. (14. desember 2017).

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter kan ses ved å gå inn på kommunens PlanDialog 

 

 

 

Navneberget trinn 3 - vedtatt reguleringsplan