Stor fare for viltpåkjørsler i hele kommunen.Når snøen melder sin ankomst begynner dyrene å bevege mer på seg i jakten etter mat. Dette resulterer i at vi i større grad opplever at viltet krysser vei. I Stange gjelder dette særlig hjorteviltet som rådyr og elg, men også andre viltarter. Siden 1.januar 2018 har vi registrert 23 påkjørsler av elg, og 26 av rådyr.

For 2017 er det registrert 258 uttrykninger i forbindelse med påkjørsler av elg og rådyr i kommunen. Her er også uttrykninger som skyldes skade, sykdom og andre årsaker tatt med.

I samme periode er det registrert nesten 20 uttrykninger som skyldes at hjortevilt har kommet innenfor viltgjerdene langs rv. 3, og E6. Dette er noe å tenke på for den veifarne som kanskje tenker at det ikke finnes vilt innenfor gjerdene langs disse strekningene.

Det er generelt stor fare for vilpåkjørsler i hele kommune. Strekningen på rv. 24 fra Starhellinga til kommunegrensa mot Nord Odal, og rv. 222 fra Sørholtet og en strekning sørover mot Tangen er spesielt belastet nå. Vegvesenet har satt opp skilt som varsler ekstra stor fare på strekningene fra sørenden av Harasjøen til Malungen på rv. 24, og på nevnte strekning på rv. 222.

 

Om uhellet først skulle være ute, følger det her noen tips om hva du bør gjøre.

- Ta på refleksvest og sikre skadestedet - sett opp varseltrekant.

- Ring 02800 (politi) - lokal fallviltgruppe kontaktes.

- Ved personskade - gi førstehjelp og ring 113.

- Dersom du etter avtale med fallviltmannskap må forlate skadestedet før de ankommer, benytt gult viltbånd (bilde) eller noe annet egnet som er godt synlig og marker stedet hvor dyret forlot vegen.

- Ikke forfølg eller forsøk å avlive hjortevilt på egenhånd.

- Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror dyret er uskadd.

- Manglende varsling kan føre til anmeldelse. Avkorting på forsikringen og bonustap om ikke ulykken rapporteres og registreres.

Les flere tips på det gule viltbåndet (bilde)

Dette gule viltbåndet som er ment å ha med i bilen er lagt ut i Rådhuset, Mekonomen Stange, på bensinstasjonene i Romedal, Gata, Espa og på Skavabakken, samt i matbutikken på Skavabakken. 

Sett ned farten og følg ekstra godt med når du ferdes i trafikken. God tur!

Elg påkjørt på E6. Foto: Jørn H. Sørli
Viltbånd - informasjon ved viltpåkjørsel