Per Egil Emilsen og Alla Nikolaevna VorobeiFra 1. januar 2018 ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene og Oslo Byfogdembete til kommunene. Alla Nikolaevna og Per Egil ble dermed det første kommunalt viede paret  i Stange - etter at borgerlige vigsler ble en kommunal rolle. 

Fin seremoni

I Stange kommune er formannskapssalen ny-innredet med tanke på også å passe til vigsler. Det var ordfører Nils Røhne som fikk æren av å vie paret. 

Stange kommune gratulerer de nygifte!

Mer om borgelige viglser kan du lese om på denne siden.......