Rådyr i dyp snø. Foto: Terje JohannessenI vinter har det falt store mengder snø, noe som fører til store utfordringer for viltet. Spesielt har rådyrene ekstra utfordringer både når det gjelder å bevege seg rundt, samt å finne mat.

Det milde snøfallet i slutten av januar skapte snøforhold som i enkelte områder gjør det lettere for blant annet hunder og rev å kunne bevege seg oppå snøen, mens rådyrene vil falle tungt igjennom dersom de blir jaget.

Det er viktig å ta hensyn ved all aktiviet med hund utenførs, både på tur og under jakt med hund.

Se mer om dette i Naturmangfoldloven § 15 og Hundeloven § 4.

Foto: Terje Johannessen