Påkjørt bukkekilling rv.222 ved Hjellum. Foto: Morten H. ØstlundDette rådyret ble påkjørt mandag kveld på riksveg 222 ved Hellum når det skulle krysse veien. Påkjørselen ble varslet til politiet og fallviltgruppa i kommunen. På denne strekningen har Vegvesenet satt opp ekstra varselskilt om stor elgfare. Tilbakemeldinger til kommunen tyder på at mange fortsatt holder forholdsvis høy fart på strekningen. Kjør forsiktig, når først viltet har bestemt seg for å krysse veien skjer ting fort. Da kan det være vanskelig å få stoppet tidsnok.

Det er all grunn til å ta varslene om stor elgfare på alvor. Fareskiltene som står langs veiene våre gjelder også for rådyr.

Bildet under viser rådyrtråkk over riksveg 222 ved Hellum. Her krysser det mange rådyr i døgnet, og det er all grunn til kjøre forsiktig og aktsomt.

 

Skilt som varsler stor elgfare.Rådyrtråkk over vei. Foto: Morten H. Østlund