Per Hauge ønsker forslag på vegnavnDe nye vegene 

(klikk på vegnummeret for å åpne kartlenken)

  • Veg 1380 Vikslia boligfelt bygges ut rett nord for Tangen sentrum og består av 22 boligtomter.  Boligfeltet er utskilt fra eiendommen Vik. 
  • Veg 1381 Vegen skal bygges for et nytt boligfelt på eiendommen Sangen, Multhagen og Kløfthagen.  Boligfeltet ligger mellom Nordvivegen og Ottestadgutua v/ Holakrysset.
  • Veg 1382 Denne vegen går inn på et nytt område hvor det skal bygges 14 fritidsboliger.  Område er i tilknytning til Mjøsli hyttefelt.  Vegen starter opp i Budalsvegen.  Andre navn som er benyttet i dette området er Lushattvegen, Fallhøgda og Budalsvegen
  • Veg 1383 Denne vegen ligger i Stange næringspark øst for Uthusvegen.  Dette er et område hvor det er etablert 14 næringstomter.  Tomtene er fradelt en eiendom som frem til 1807 lå under fellesnavnet «Ljøstadeie».  Fra 1807 til 1943 ble eiendommen kalt Gjermundstuen, fra 1943 ble den endret til Ljøstad mellom (Romedalsboka 3)
  • Veg 1384 Dette er en eksisterende veg som går fra Åsvangvegen forbi Godhavn og Gråberget østre opp til Sjøvegen.  På økonomisk kartverk har vegen navnet Godhavnvegen/Godhamnvegen.

Vi ber om at lag, foreninger eller privatpersoner som har forslag på vegnavn sender disse til Stange kommune innen 11. mai 2018. post@stange.kommune.no