Elin D. SimensenNettbrettet vil i skolesammenheng bli kalt for læringsbrett, sier prosjektleder Elin. D. Simensen. 

Bruk av digital teknologi gir lærere nye muligheter for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Læringsbrettet skal brukes som et naturlig verktøy i elevenes læringsprosesser. Elevene i dagens og morgendagens samfunn trenger kunnskap om teknologi og hvordan den innvirker på samfunnet. Teknologi er viktige verktøy på tilnærmet alle arbeids- og læringsarenaer i dag. Vi skal være en framtidsrettet skole som setter elevenes læring i sentrum. Elevene i Stangeskolen skal få mulighet til å være mer aktive og kreative, samtidig som de tilegner seg nye måter å lære på.

Hvorfor ta i bruk læringsbrett i skolen?

  • Eleven skal få oppleve økt grad av motivasjon
  • Eleven skal få oppleve økt grad av mestring
  • Eleven skal få oppleve økt samarbeid med medelever og med lærer
  • Eleven skal få oppleve relevans til egen hverdag
  • Eleven skal få oppleve økt grad av tilpasset opplæring
  • Eleven skal få oppleve økt læringsutbytte gjennom refleksjon rundt egen læring
  • Eleven skal få oppleve økt grad av digital kompetanse
  • Eleven skal få oppleve økt grad av kreativitet og produktivitet i fagene

Last ned veileder til foresatte