vannglassMattilsynet er bekymret for at den tørre sommeren kan medføre at flere blir syke av å drikke vann fra små drikkevannskilder. De ber alle som har slik brønn om å sjekke kilden sin. Slik fyller du ut skjemaet

Bakgrunn

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem.

Brosjyren Informasjon til de minste vannforsyningssystemene (PDF) gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.