I juryens begrunnelse heter det at selv med begrensede arealer har vinneren opparbeidet en solid og lønnsom virksomhet som sysselsetter mellom 9 og 10 årsverk. I jordbærsesongen sysselsettes mange sesongarbeidere i tillegg til flere av bygdas ungdommer. Jordbærproduksjonen i dette området har i flere år vært i tilbakegang, men den sterke etterspørselen etter kjøp direkte fra gård, viser at man har truffet markedet godt.

Vinneren har også vært svært aktiv i etablering av salgsselskapet “Smak av Innlandet”.
Juryen har bestått av Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag, Ståle Ståen fra Hedmark Bonde- og småbrukerlag, Vegard Urset fra Fylkesmannen i Hedmark og Christian Hedløv Engh fra Innovasjon Norge.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2018

Bildet: f.v. Vegard Urset, Anette Løvlien Vold, Børe Vold og Christian Hedløv Engh.

Vi gratulerer!

Fakta om bedriftsutviklingsprisen i landbruket:

  • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

  • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

  • Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.

  • De fylkesvise vinnerne deltar så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.

  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Grüne Woche i Berlin i januar 2019.