Dette er en del av et landsomfattende prosjekt, og de neste årene vil det samme skje med en rekke veger i alle Hedmarks-kommuner. Med disse endringene vil trafikkmønsteret på norske veger bli tilnærmet likt det som er tilfelle i resten av Norden og Vest-Europa for øvrig.

Færre ulykker

- Erfaringer fra veger som tidligere er gjort om til forkjørsveger viser at antallet ulykker og personskader går ned. Særlig gjelder dette fotgjengerulykker. Det er viktige momenter i denne sammenhengen, sier rådgiver Lena Helset i Statens vegvesen. Hun er sentral i arbeidet med gjennomgangen av vegnettet i Hedmark med tanke på endringen.

I gjennomgangen som er gjort, og skal gjøres videre framover, legges det blant annet vekt på trafikkmengde, ulykker, kollektivtrafikk og andel turisttrafikk- eksempelvis veger i områder som Sjusjøen, Trysilfjellet og Helgøya.

Vær Obs!

- Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet er de viktigste målene for oss på fylkesvegene. Vegnett som er selvforklarende og logisk er bra. 

Jeg forstår det er vanskelig å vite hvem som eier veien du kjører på og hvilket nummer den har. Dersom du bor i Ringsaker, Stange eller Løten må du derfor være ekstra oppmerksom framover – sjekke skiltingen ekstra nøye, sier fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen.

nye forkjørsveger i StangeHer er fylkesvegene som nå blir forkjørsveger i Stange:

Klikk på kartet for å zoome og se vegene.

 • Fv. 191
 • fv. 195
 • fv. 200
 • fv. 203
 • fv. 220
 • fv. 222
 • fv. 228
 • fv. 231
 • fv. 234
 • fv. 235
 • fv. 236
 • fv. 237
 • fv. 239
 • fv. 241


Ringsaker:
Fv. 2, fv. 19, fv. 35, fv. 51, fv. 52, fv. 91, fv. 97, fv. 213.

Løten:
Fv. 115, fv. 151, fv. 153, fv. 158, fv. 161, fv. 162, fv. 164, fv. 165, fv. 167.
 

Hedmark fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.