Ialt 31 representanter er valgt inn i BUK. Her er alle barne- og ungdomsskolene samt Steinerskolen og de videregående skolene representert.

Johanne Dalsbø ble gjenvalgt som leder, og Eira Berglund Fjellet ble valgt til nestleder. Begge er elever ved Stange videregående skole.

BUK 2018-2019