Samferdselsministeren på besøk på Sørli flerbruksterminal

Ordfører Nils Røhne og næringssjef Erik Habberstad tok i mot Dale på Sørliterminalen. Statsråden fikk en omvisning og orientering fra Bane Nor, før møte med kommunen og grunneierne.

Næringssjefen benyttet anlendingen til å fortelle hvor viktig området er for næringsutviklingen i kommunen. Stange kommune ønsker å sikre og å utvikle Sørli som den best fungerende tømmerterminal på Dovrebanen, med god tilgjengelighet for jernbanespor og veg. I tillegg er området svært egnet til utvikling av næring innen bioøkonomi, med god logistisk tilknytning og med høy tilgang på kompetanse og råvarer i Innlandet.

Sørli-terminalen er Norges 3. største tømmerterminal med en kapasitet på 500.000 m3. Utover tømmerterminal inneholder området øst for dagens spor et masseuttak, asfaltverk og lager. Denne delen er regulert for næringsvirksomhet i dag. Bane NOR sin tømmerterminal er på ca 120 dekar i dag.